Home  /   Leaserijders  /  Handleiding
 

Handleiding

Richtlijnen en informatie over het gebruik van uw auto. Helder en overzichtelijk.

Gebruik van uw leaseauto

Iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs mag uw leaseauto besturen. De bestuurder dient zich te allen tijde aan alle wettelijke eisen te voldoen. Het kan zijn dat er in de leaseregeling beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik van uw leaseauto. We adviseren daarom deze documenten hierop na te slaan en/of navraag te doen bij uw wagenparkbeheerder.

Een leaseauto van SummumMobility mag niet worden gebruikt voor de verhuur aan derden, als taxi of als lesauto. Ook is het niet toegestaan de leaseauto in te zetten bij ritten met een behendigheid- of competitie-element.

Buitenland

U mag met uw leaseauto naar alle landen afreizen die behoren tot het dekkingsgebied van de verzekering. Deze landen staan vermeld op de groene kaart. De landen die niet op de groene kaart staan of welke zijn uitgesloten, mag u niet bezoeken met uw leaseauto. De groene kaart moet u, samen met de kentekencard, altijd kunnen tonen als u naar het buitenland afreist met uw leaseauto.

Wanneer u in het buitenland onverhoopt te maken krijgt met pech, kunt u de kosten van een reparatie ter plaatse declareren bij SummumMobility. Laat in dit geval de factuur op naam stellen van SummumMobility B.V., Oscar Romerolaan 1, 1216 TJ Hilversum o.v.v. BTW-nummer NL8576.91.697B01. Het factuurbedrag wordt vervolgens aan u of uw bedrijf uitbetaald. Reparaties in het buitenland mogen alleen worden uitgevoerd met en na toestemming van SummumMobility.

Brandstof (-pas)

Kosten voor brandstof en/of het opladen van de accu bij een hybride of elektrische auto komen altijd voor rekening van de leaserijder. Indien een brandstofvoorschot is opgenomen in het leasecontract, kunt u gebruikmaken een brandstofpas.

Uw brandstofpas is een betaalmiddel. Ga hier zorgvuldig mee om en houdt uw pincode strikt geheim. Mocht u de brandstofpas kwijtraken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw leaseadviseur van SummumMobility. Uw oude pas wordt geblokkeerd en er wordt een nieuwe pas aangevraagd.

Verzekering en eigen risico

Afhankelijk van de gekozen leasevorm, wordt de verzekering van uw auto verzorgd door SummumMobility. Zo is bijvoorbeeld bij Full Operational Lease of Private Lease de verzekering inbegrepen.

Een eventuele caravan is alleen WA meeverzekerd. Indien de caravan is voorzien van een eigen kenteken, kunt u bij ons de groene kaart aanvragen voor de WA-verzekering. Mocht u de caravan all-risk willen verzekeren, kunt u zelf een verzekering af te sluiten.

Het eigen risico dat bij niet verhaalbare schade in rekening wordt gebracht, is vermeld in de leaseovereenkomst. Is het schadebedrag lager dan uw eigen risico, wordt het schadebedrag in rekening gebracht.

Banden

Controleer regelmatig de banden op bandenspanning, profieldiepte en eventuele beschadigingen, na elke 1.000 kilometer of voor een vakantie. De juiste bandenspanning staat vermeld op een sticker in de auto en in het instructieboekje.

U bent in Nederland niet wettelijk verplicht om op winterbanden te rijden; in bepaalde Europese landen geldt deze verplichting echter wel, vaak van begin november tot eind maart. Winterbanden zorgen voor betere grip en optimale rijeigenschappen onder winterse omstandigheden.

Indien winterbanden zijn opgenomen in het leasecontract, kunt u deze laten monteren bij onze partner Buitenweg. Hiervoor kunt u hier eenvoudig online een afspraak inplannen. Wij adviseren tijdig een afspraak in te plannen om te voorkomen dat u lang moet wachten.

Onderhoud en reparatie

Om de bedrijfszekerheid, veiligheid en waarde van uw leaseauto optimaal te houden, dient u als 'goed huisvader' om te gaan met uw auto. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor:
  • Regelmatige reiniging van het exterieur en interieur.
  • Periodieke controle en zonodig bijvullen van vloeistoffen en bandenspanning. Volg hiervoor de instructies vermeld in het onderhoudsboekje van uw auto.
  • Het op tijd aanbieden van uw leaseauto voor de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten, reparaties en/of APK-keuring.

Voor periodieke onderhoudsbeurten kunt u terecht bij onze partner Buitenweg. U kunt hier eenvoudig een afspraak voor onderhoud inplannen. In de servicedocumenten van uw auto staat aangegeven welk onderhoud noodzakelijk is.

Als leaserijder dient u uw auto tijdig aan te bieden voor een APK, een wettelijk verplichte autokeuring.

Schade

Zorg altijd in eerste plaats voor de veiligheid van uzelf en alle betrokkenen. Wanneer u betrokken bent bij een ongeval, of er is sprake van schade aan uw auto en/of eigendommen van een eventuele tegenpartij, handelt u als volgt:

1. Vul een schadeformulier in, samen met de eventuele tegenpartij en onderteken beide.
2. Mocht de tegenpartij niet meewerken, noteer dan zoveel mogelijk gegevens (kenteken, autotype e.d.). Wanneer er discussie ontstaat over de toedracht van de schade, adviseren wij de hulp van politie in te schakelen.
3. Maak foto's en vraag eventuele getuigen om hun gegevens.
4. Stuur het schadeformulier op naar SummumMobility B.V., Oscar Romerolaan 1, 1216 TJ Hilversum. U kunt het formulier ook digitaal naar uw leaseadviseur sturen, indien mogelijk samen met foto's.
5. Meld de schade binnen 48 uur telefonisch aan uw leaseadviseur. Het herstel van uw auto dient te worden uitgevoerd bij een door SummumMobility aangewezen schadeherstelbedrijf.

Kunt u door schade uw reis niet vervolgen? Neem dan contact op met de sleepdienst die vermeld staat op de groene kaart om uw auto te laten afslepen en het vervolg van uw reis te organiseren.

Autopech

In geval van een technische storing kunt u contact opnemen met de pechhulpdienst van uw automerk. U treft de telefoonnummers hier aan.

Einde leaseovereenkomst

Aan het einde van de leaseovereenkomst kunt u de auto weer inleveren. Dit kan bij een dealer waar u uw nieuwe auto ophaalt, of een andere locatie, na overleg met SummumMobility. De auto dient schoon en schadevrij te worden ingeleverd.

De administratieve handelingen met betrekking tot het inleveren van uw leaseauto geschiedt altijd bij SummumMobility.

Meegeleverd worden bij inlevering van uw leaseauto:
  • Alle sleutels en reservesleutels behorende bij de auto
  • Kentekencard en groene kaart
  • Instructieboekje en servicedocumenten
  • Indien van toepassing: APK-keuringsbewijs, alarmcertificaat, brandstofpas, navigatiesoftware
  • Alle meegeleaste accessoires en bij de auto behorende zaken, zoals laadkabels, mattenset, reservewiel e.d.