Home  /   Leaserijders  /  Pech of schade
 

Schade of technische storing

Pech of schade is altijd vervelend. In geval van een technische storing kunt u contact opnemen met de pechhulpdienst van uw automerk. Zorg bij ongeval of schade eerst dat alle betrokkenen in veiligheid worden gebracht, voordat u overgaat tot de afwikkeling.

Pech onderweg

In geval van een technische storing kunt u contact opnemen met de pechhulpdienst van uw automerk. U treft de telefoonnummers hier aan.

Wanneer u in het buitenland onverhoopt te maken krijgt met pech, kunt u de kosten van een reparatie ter plaatse declareren bij SummumMobility. Laat in dit geval de factuur op naam stellen van SummumMobility B.V., Oscar Romerolaan 1, 1216 TJ Hilversum o.v.v. BTW-nummer NL8576.91.697B01. Het factuurbedrag wordt vervolgens aan u of uw bedrijf uitbetaald. Reparaties in het buitenland mogen alleen worden uitgevoerd met en na toestemming van SummumMobility.

Schade

Zorg altijd in eerste plaats voor de veiligheid van uzelf en alle betrokkenen. Wanneer u betrokken bent bij een ongeval, of er is sprake van schade aan uw auto en/of eigendommen van een eventuele tegenpartij, handelt u als volgt:

1. Vul een schadeformulier in, samen met de eventuele tegenpartij en onderteken beide.
2. Mocht de tegenpartij niet meewerken, noteer dan zoveel mogelijk gegevens (kenteken, autotype e.d.). Wanneer er discussie ontstaat over de toedracht van de schade, adviseren wij de hulp van politie in te schakelen.
3. Maak foto's en vraag eventuele getuigen om hun gegevens.
4. Stuur het schadeformulier op naar SummumMobility B.V., Oscar Romerolaan 1, 1216 TJ Hilversum. U kunt het formulier ook digitaal naar uw leaseadviseur sturen, indien mogelijk samen met foto's.
5. Meld de schade binnen 48 uur telefonisch aan uw leaseadviseur.

Kunt u door schade uw reis niet vervolgen? Neem dan contact op met de sleepdienst die vermeld staat op de groene kaart om uw auto te laten afslepen en het vervolg van uw reis te organiseren.